עברית היא שפה שמית שמקורה הוא משפת הקדש של היהדות, אשר התחדשה כשפה מודרנית במאה השנים האחרונות. העברית הופיעה במסמכים שנתארכו לפני יותר מ3000 שנה בדומה לארמית שלה היא קשורה בקשר אמיץ.

התורה העברית המקורית, נכתבה בעברית תנ”כית קלאסית שאותה היהדות מכנה כ”לשון הקדש”, ויהודים רבים מאמינים שהתורה נבחרה על מנת להעביר את המסר האלוהי לאנושות.                                                                                                                                               השלב המוקדם ביותר של התגבשות השפה מיוחס לתקופת התנ”ך העברי שנתארכה לפנה”ס. עברית בתר מקראית, שלעתים היא מכונה עברית משנתית או רבנית מאופיינת בעיקר בהופעתה המוקדמת בתקופה שבה העברית הייתה במידה מסוימת השפה המקומית. מאוחר יותר ארמית נהייתה שפת היום יום שבה דיברו היהודים במזרח התיכון.

במאה השישית והשביעית ניתן להבחין במגמה לשינוי מהותי בעברית. נוצרו סימנים מפורטים ליצירת ההברות ונוספו סימנים לתנועות הדיבור. וזה בנוסף לתמלילים המקוריים שהשתמשו רק בעיצורים. מאוחר יותר חלק מהעיצורים נוצרו על-מנת לסמן תנועות.

תקומת העברית כשפה מודרנית קשורה מאוד ללידתה של תנועת ההשכלה במאה ה-18 ולתנועת הציונות של המאה ה20. מייסד השפה העברית המודרנית הוא אליעזר בן-יהודה שהצטרף לתנועה היהודית הלאומית והיגר מרוסיה לפלסטינה ב1881.

בהשפעת האידיאל הסביבתי שדגל בהתחדשות ובדחיית כל אשר היה שייך לחיים בגולה, בן-יהודה החל לפתח שפה חדשה שיהודים יוכלו להשתמש בה בתקשורתם היומיומית. בזמן שרבים ראו את עבודתו כמפעל לא מצואתי, רבים גם מהר מאד הבינו עד כמה שפה משותפת חשובה ליהודים שגרו בארץ לפני קום המדינה, אשר החלו להגיע בהמוניהם מכל התפוצות, ובפיהם שפות שונות. בן-יהודה ביסס את העברית המודרנית על עברית תנ”כית ולמרות שהוא העדיף שורשים שמים, ניתן להבחין בהשפעה רוסית על השפה העברית. לדוגמא השימוש באותיות (ציה cia=) כסיומת לשמות עצם, בזמן שבאנגלית השימוש הוא באותיות(tion)  (integration =  .(integracia

גם לאנגלית יש השפעה ניכרת מאד, אולי עקב שלושים שנות מנדט והקשרים האמיצים בין ישראל לארצות הברית. השפעת היידיש גם היא קיימת, וערבית, שפת המהגרים הרבים שהינם יהודים ספרדים (שכיום מקובל לכנות כך את היהודים שמקורם מארצות המזרח.) ושפת הפלשתינאים וערביי ישראל,  גם לה יש השפעה חשובה על העברית, בייחוד על העגה המקומית.

עברית ספרדית הושפעה משפת הלדינו ועברית מזרחית היא למען האמת אוסף של ניבים המדוברים על-ידי יהודים באזורים שונים של העולם הערבי והמוסלמי, והיא עברית שהושפעה מהשפה הערבית.

מדינת ישראל מעודדת כמעט את כל המהגרים אליה ללמוד עברית מקומית כשפת היומיום. העגה העברית שתחילה היתה מבוססת על עברית ספרדית, הושפעה עם הזמן על-ידי היגוי אשכנזי (של יהודים שמקורם אירופאי), וכך נוצר ניב מקומי מודרני וייחודי. העברית המודרנית כמו העברית המקראית, כתובה מימין לשמאל עם אותיות האלפבית העבריות. הכתיבה המודרנית מושתת על צורת אותיות מרובעת כשהאותיות מתהוות על-ידי הוספה או הפחתה של קוים לאות ר. כשכותבים בכתב יד הרעיון דומה מאד, אבל במקום האות המודפסת שצורתה היא זוויתית, האות הכתובה מעוגלת כדמות קשת. כל ההברות מיוצגות על יד אות אחת. למרות שאות אחת יכולה לייצג שני סוגים של היגוי (לדוגמא האותיות ב כ פ) השינוי ביניהם הוא קולי בלבד. לעתים קרובות היגוי המלה תלוי בנקודה במרכז אחת האותיות, שנקראת דגש.

תנועות אינן תמיד מופיעות בכל תמליל והן מיוצגות על-יד נקודות וקוים מתחת למלה הכתובה. שילובים שונים של נקודות וקוים משמעותם סוג שונה של תנועות בזמן שהדגש נוצר על-ידי נקודה בתוך האות עצמה.

לשפה העברית יש  משלבים שונים היוצרים עושר רב הן במשמעות המילה והן בבטוייה. כמו כן ,ככל שפה  גם בשפה בעברית התפתח סלנג  מפותח ועשיר  בעיקר בצבא. אוצר המלים של השפה העברית הולך ומתרחב כל הזמן וכיום זוהי שפה מדוברת על-ידי מליוני איש בישראל ובעולם כלו.

Hebrew is a Semitic language which originated from the sacred language of Judaism and has been revived again in the hundred years. Hebrew has appeared in documents dating more than 3,000 years back, similar to Aramaic, to which it is strongly related.

The original Hebrew Bible, the Torah, was written in Biblical Classical Hebrew. Jews have always called it the  לשון הקודשLashon haKodesh (“The Holy Tongue”) as many of them believe that the Torah was chosen to convey God’s message to humanity.

The earliest fully established stage of the language is Biblical Hebrew which dates to before 500 BC. Post-Biblical Hebrew, variously termed Rabbinic or Mishnaic Hebrew, is characterised by an early recitation age when Hebrew was still probably to some degree a local language. At a later period, Aramaic became the everyday speech of Jews in the Middle East.

The 6th and 7th centuries marked a shift towards Medieval Hebrew which devised detailed markings to indicate vowels, stress, and narration methods. That was additional to the original Hebrew texts which used only consonants, and later some consonants were used to indicate long vowels.

The rebirth of Hebrew as a modern language is closely linked with the 18th-century Haskala movement and 20th-century Zionism. The founder of the Contemporary Israeli Hebrew is Eliezer Ben- Yehuda, who joined the Jewish national movement and emigrated from Russia to pre-State Israel in 1881. Motivated by the surrounding ideals of renov

ation and rejection of the diaspora lifestyle, Ben-Yehuda set out to develop a new language that the Jews could use for everyday communication. While many saw his work as fanciful, they also soon realized the need for a common language amongst the Jews of pre-state Israel, who, at the turn of the previous century, were arriving in large numbers from diverse countries with many different languages. Ben-Yehuda based Modern Hebrew on Biblical Hebrew and although he preferred Semitic roots, a Russian influence is for the most part noticeable in Hebrew. For example, the Russian suffix -acia is used in nouns where English has the suffix–ation, (ie. Integration/integracia).  English influence is also very strong, perhaps due to the thirty years of British rule under the Mandate and the solid ties with the United States. Yiddish influence is also found, and Arabic, being the language of numerous Mizrahic and Sephardic Jewish immigrants from Arab countries as well as of the Palestinians and Israeli Arabs, has also had an important influence on Hebrew, especially in local slang.

Sephardi Hebrew was influenced by the Ladino language while Mizrahi (Oriental) Hebrew is actually a collection of dialects spoken by Jews in various parts of the Arab and Islamic world. It was influenced by the Arabic language.

Nearly every immigrant to Israel is encouraged to learn common Hebrew as their daily language. As a dialect, it was initially based on Sephardi Hebrew, but has been influenced further by Ashkenazi phonology to form a unique modern dialect.

Modern Hebrew is written from right to left using the Hebrew alphabet. Modern scripts are based on the “square” letter form, in which most of the letters are made by adding or subtracting lines to the letter resh (ר). In handwriting, the concept used is very much the same, however, where printed letters have right angles, scripts have arcs. All Hebrew consonant phonemes are represented by a single letter. Although a single letter might represent two phonemes (meaning the letter “bet” represents both /b/ and /v/), they differ from each other only vocally. More often than not the pronunciation formed is in association with a dot in the center of the letter, known as a dagesh

Vowels are optional and written as dots and dashes under the text. Different combinations of dots and dashes signify different types of vowels while emphases are written as a dot inside the letter. 

The Hebrew language has a variety of words arrangements that when put together form a great richness of meaning and expression. Like all other languages also Hebrew developed its unique from of slang, especially in the army.

The Hebrew vocabulary is constantly expanding and today it is spoken by more than five million people in Israel and abroad.