yadvashem

יד ושם, ישראל            

פּרוֹיֶקט:

כתוביות בעברית לסרטי וידאו המציגים ראיונות שניתנו כעדות של ניצול שואה עבור וועדת הנצחת השואה והגבורה. קידוד זמן של 2 סרטים באורך שעתיים לקטעים של 30 שניות.